Features: Ubah Nama Pelanggan

Mengubah Nama Pelanggan

  1. Klik nama pelanggan pada room chat.
  2. Pilih Gambar Pensil di samping nama pelanggan.
  3. Edit nama pelanggan pada box.
  4. Klik ✓ jika sudah sesuai.
  5. Terdapat notifikasi success jika berhasil di ubah.